Confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE CONFORM LEGISLATIEI

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE CONFORM LEGISLATIEI – are rolul de a înțelege datele colectate, pentru ce și ce facem cu acestea.

Aceasta descrie cum si cand colectam , utilizam, transmitem, stocam , reorganizam, consultam, modificam aceste date. Precum si stergerea sau distrugerea informatiilor, fie in forma scrisa, fie electronic prin toate mijloacele de care dispunem.

Prin acceptarea si semnarea acestei politici ne autorizati implicit sa transferam, stocam si folosim informatiile dvs. POLITICA DE CONFIDENTIALITATE CONFORM LEGISLATIEI

 1. Baza legala

SC MAKEUP TRAINING & MARKETING SRL  colecteaza date personale de la clientii/angajatii/colaboratorii sai in baza OG 129/2000 cu modificarile ulterioare. A Codului Muncii, tinand cont de cerintele GDPR  Nr. 2016/679. Precum si in conformitate cu cerintelor impuse de  Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.  POLITICA DE CONFIDENTIALITATE CONFORM LEGISLATIEI

………………………………
 1. Drepturi ale posesorilor de date

– dreptul de a fi uitat.

– dreptul la portabilitatea datelor.

– dreptul de a restrictiona procesarea.

– dreptul la consimtamant , consimtamantul va fi oferit liber si neechivoc.

– dreptul de a folosi datele prelucrate numai pentru scopul pentru care au fost colectate.

– identitatea operatorului de date, scopul si temeiul legal al prelucrarii datelor.

– identitatea beneficiarilor respectivelor date.

– perioada de prelucrare a datelor.

– dreptul la stergerea datelor cu caracter personal daca acestea nu au fost obtinute cu consimtamantul persoanei respective.

– dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor pentru o perioada de timp, atunci cand se contesta exactitatea acestora.

– dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal pentru a raporta o eventuala incalcare a drepturilor sale.

NOTA : in cazul minorilor sub 16 ani, operatorul de date va solicita acordul parintilor pentru a putea prelucra datele cu caracter personal ale minorului. 

………..
 1. Respectarea principiilor Privacy by Design si Privacy by Default

SC MAKEUP TRAINING & MARKETING SRL in calitate de operator de date, se va alinia la cerintele GDPR cu privire la respectarea principiilor Privacy by Design si Privacy by Default. Aplicatiile software folosite vor asigura protejarea datelor personale prin felul in care software-ul a fost gandit si dezvoltat . Principiul by Default va fi asigurat prin procesarea numai a acelor date personale absolut necesare unui anumit scop .

………………..
 1. Ce informații colectăm și de ce le colectăm.

– OG 129/2000 ne obliga la culegerea de la cursanti a urmatoarelor documente : CI , certificat de nastere , certificat de casatorie, diploma de studii , adeverinta medicala de la medicul de familie. Pentru angajati sau colaboratori ne supunem prevederilor Codului Muncii si a Codului Fiscal si legilor care le guverneaza.

– in procesul de inscriere solicitam e-mailul, numarul de telefon, precum si unele date bancare necesare platilor .

– date necesare intocmirii facturilor ( nume, CNP, adresa de domiciliu )

– in baza unui acord semnat, obtinem aprobarea cursantilor pentru a folosi in scop de marketing fotografiile realizate la curs.

……………..
 1. Colectăm informațiile în următoarele moduri:

–  Informații pe care ni le dați, conform celor de mai sus.

–  Informațiile pe care le obținem din utilizarea serviciilor noastre de marketing.

………….
 1. Cum folosim informațiile pe care le colectăm

Folosim informațiile pe care le colectăm pentru a ne conforma legii prin constituirea dosarului cursantului. Pentru eventuale solicitari ale ANC ( Autoritatea Nationala pentru Calificari ) si/sau Ministerul de resort .

Mai putem folosi o parte din informatiile de mai sus in scop de marketing.

Putem folosi e-mailul dvs. pentru a vă informa despre serviciile noastre.

Vom cere consimțământul dvs. înainte de a utiliza informațiile pentru un alt scop decât cele stabilite în această politică.

………….
 1. Transparență și alegere

Aveti dreptul de a restriction accesul sau utilizarea la anumite informatii personale ( de exemplu cele medicale ) cu exceptia datelor stabilite prin OG 129/2000 sau diferite Hotarari ale ANC sau Ministerele de resort, respectiv Codului Muncii.

………………
 1. Accesarea și actualizarea informațiilor dvs. personale

Ori de câte ori utilizați serviciile noastre, aveti deplin acces  la informațiile dvs. personale. Dacă aceste informații sunt greșite, ne străduim să vă oferim modalități de a le actualiza rapid sau de a le șterge – cu excepția cazului în care trebuie să păstrăm aceste informații în scopuri legitime de afaceri sau în scopuri legale.

Scopul nostru este să menținem serviciile noastre într-o manieră care protejează informațiile de distrugerile accidentale sau dăunătoare.

…………..
 1. Informații pe care le putem distribui la terti

Nu comunicam informații personale cu companii, organizații și persoane fizice în afara ANC si Ministerele de resort, dacă nu se aplică una dintre următoarele situații:

–  Cu acordul dumneavoastră

–  Pentru procesarea externă:

Oferim informații personale afiliaților ( de exemplu serviciile externalizate : contabilitate, protectia muncii – fisa colectiva; pentru angajati –fisele de protectia muncii, datele Revisal, datele de pe statele de plata, etc ) care să le proceseze pentru noi, pe baza instrucțiunilor noastre și în conformitate cu politica noastră de confidențialitate și orice alte măsuri de confidențialitate și securitate adecvate.

……………………..

–  Din motive legale

Vom împărtăși informații personale cu companii, organizații sau persoane fizice în afara SC MAKEUP TRAINING & MARKETING SRL, dacă avem convingerea de bună credință că accesul, utilizarea, păstrarea sau divulgarea informațiilor este în mod rezonabil necesar pentru:

* să respecte orice lege, reglementare, proces legal sau cerere guvernamentală aplicabilă .

* punerea în aplicare a Termenilor și condițiilor aplicabile, inclusiv investigarea eventualelor încălcări.

* detectarea, prevenirea sau tratarea în alt mod a fraudei, securității sau problemelor      tehnice.

* protejați împotriva daunelor aduse drepturilor, proprietății sau siguranței SC MAKEUP TRAINING & MARKETING SRL, utilizatorilor sau publicului, după cum este necesar sau permis de lege.

Dacă SC MAKEUP TRAINING & MARKETING SRL este implicat într-o fuziune, achiziție sau vânzări de active, vom continua să asigurăm confidențialitatea oricăror informații personale și să le punem la dispoziție utilizatorilor afectați înainte ca informațiile personale să fie transferate sau să se supună unei alte politici de confidențialitate.

……………..
 1. Securitatea informațiilor

– Asiguram securitatea informatiilor cursantilor/angajatilor/colaboratorilor noștri impotriva accesului neautorizat sau de alterarea, dezvăluirea sau distrugerea neautorizată a informațiilor pe care le deținem. În special:

– Revedem practicile noastre de colectare, păstrare și prelucrare a informațiilor, inclusiv măsuri de securitate fizică, pentru a preveni accesul neautorizat la sisteme.

–  Restricționăm accesul la informațiile personale angajaților SC MAKEUP TRAINING & MARKETING SRL , contractorilor și agenților care au nevoie să cunoască aceste informații pentru a le prelucra pentru noi și care sunt supuși unor obligații stricte de confidențialitate contractuală și pot fi disciplinați sau reziliați dacă nu respectă aceste obligații.

–  Informatiile colectate au acces restrictionat numai la administratorul firmei si DPO atat pentru informatiile stocate in calculatoare cat si in dosarele cursantilor/angajatilor/colaboratorilor. Singura exceptie sunt datele de facturare si de personal existente in dosarul de contabilitate la care are acces si contabilul firmei cu respectarea de catre acesta a tuturor obligatiilor ce deriva din prezentele norme.

–  Calculatoarele sunt parolate ca si fisierul ce contine datele personale .Ambele parole sunt detinute doar de DPO si administratorul firmei, accesul putandu-se efectua doar prin tastarea ambelor parole ( cea de calculator detinuta de administrator iar cea de la fisierul cu date personale detinuta de DPO )

…………………..

 – Dosarele cursantilor cu datele tale personale sunt prelucrate pe toata durata noastra si, dupa finalizarea acesteia, cel putin pe perioada impusa de prevederile legale in domeniu,inclusiv dar fara limitare, la dispozitiile privind arhivarea.

Dosarele se tin inchise in fiset metalic, cheia fiind detinuta doar de administratorul firmei, care este singurul abilitat sa aiba acces la acest fiset. Datele angajatilor/colaboratorilor se tin conform normelor legale in vigoare.

– SC MAKEUP TRAINING & MARKETING prin responsabilul DPO va asigura ca datele angajatilor si clientilor sunt in siguranta chiar daca sunt procesate de terti .

– Prin decizia administratorului, firma dispune de un Data Protection Officer ( DPO ) care este responsabil pentru protectia datelor si care va interveni ori de cate ori observa eventuale probleme.

………….
 1. Când se aplică această Politică de confidențialitate

Politica noastră de confidențialitate se aplică tuturor serviciilor oferite de SC MAKEUP TRAINING & MARKETING SRL  și afiliaților săi, clientilor, angajatilor, colaboratorilor, serviciilor oferite pe alte site-uri (cum ar fi serviciile noastre de publicitate), dar exclud serviciile care au politici de confidențialitate diferite de politica noastra de confidențialitate.

………………….
 1. Respectarea și cooperarea cu autoritățile de reglementare

Ne revizuim în mod regulat conformitatea cu politica noastră de confidențialitate.  Când vom primi reclamații oficiale în scris, vom contacta persoana care a depus plângerea pentru a continua. Colaborăm cu autoritățile de reglementare corespunzătoare, inclusiv cu autoritățile locale de protecție a datelor, pentru a rezolva orice reclamații privind transferul de date cu caracter personal pe care nu le putem rezolva direct cu clientii noștri.

………………..
 1. Schimbări

Politica noastră de confidențialitate se poate schimba din când în când. Nu vă vom reduce drepturile în conformitate cu această politică de confidențialitate fără consimțământul dvs. explicit. Vom reactualiza acest document , incluzand modificările politicii de confidențialitate și, dacă modificările sunt semnificative, vom furniza o notificare mai proeminentă (inclusiv, pentru anumite servicii, notificarea prin e-mail a modificărilor privind politica de confidențialitate).